Word een supporter!

We leven in lastige en veeleisende tijden. Iedereen, wereldwijd, ondervindt de gevolgen van de Corona-crisis. Dit vraagt om nieuwe, creatieve ideeën om het hoofd boven water te houden.

Mijn aanbod:

Word mijn supporter voor € 225 per jaar!

  • Je ontvangt een gesigneerde, zeer hoogwaardige giclée print van een werk dat hiervoor speciaal is gemaakt;
  • je krijgt 10 % korting bij aankoop van mijn originele werken;
  • je ontvangt nieuwsbrieven, uitnodigingen, enz.;
  • je ontvangt een uitnodiging voor een atelierbezoek.
111120 psychogram

De Corona-crisis en maatschappelijke polarisatie vormen een giftige cocktail voor onafhankelijke kunst. De beperkingen die de overheid -begrijpelijkerwijs- oplegt ter bestrijding van het virus hebben grote gevolgen voor het tonen van werk aan een publiek en daarmee ook voor het eventueel verkopen van dat werk. Interactie tussen de kunstenaar en/of bemiddelaar en publiek is vaak een belangrijk element om tot verkoop te komen en die wordt ernstig beperkt.

Het maatschappelijk debat wordt daarnaast steeds meer gegijzeld door uitersten. Aan de rechterzijde wordt gepleit voor een reis terug naar een geïdealiseerd verleden, aan de linkerzijde voor een reis naar een geïdealiseerde toekomst.

Beide uitgangspunten zijn per definitie onbestaanbaar en oncontroleerbaar, waardoor de meest idiote standpunten eindeloos door kunnen woekeren. Ook de kunst is hiervan een speelbal geworden. Er is een stemming ontstaan waarbij je je loyaal verklaard aan het ene of het andere kamp en de wens om een autonome weg te bewandelen als verraad wordt opgevat. Maar dat is wat ik wil en zal verdedigen.

Ik maak kunst om in vrijheid verslag te doen van mijn ervaring op de wereld en daarbij hoort van alles, ook beeld-taal die niet iedereen aanstaat. Een bewustzijn van traditie, zonder in reactionaire onzin te vervallen en de vergeefse maar noodzakelijke poging om een compleet mens te worden zonder te wentelen in de zelfgenoegzaamheid van morele superioriteit…

Hoe aantrekkelijk en overzichtelijk dat ook mag lijken; kunst gaat niet over het elkaar luidkeels feliciteren aan het einde van een doodlopende weg, maar over het telkens opnieuw zoeken naar vorm bij inhoud. Over slopen en breken en het omhelzen van falen opdat er iets beters kan ontstaan….

Je kunt mij helpen om deze positie van onafhankelijkheid te behouden door mijn supporter te worden!

Word een supporter

*Verplicht invulveld

Scroll naar top