Psychografie, bedrijf en opleiding

Als beeldend kunstenaar heb ik door de jaren heen een werkwijze ontwikkeld die ik ‘psychografie’ noem; een neerslag van de geest in woord, beeld en gebaar. In de werken die dit oplevert combineer ik herinneringen, emoties, meningen, ervaringen, ideeën, observaties en associaties van allerlei pluimage. Deze elementen vormen samen, althans, dat is de bedoeling, voltooide en voldragen kunstwerken. De functie van dit werk is om ongebreideld getuigenis te doen van mijn ervaringen in de wereld en een sterke behoefte aan expressie.

Ik kan mij voorstellen dat deze werkwijze ook gericht kan worden op vraagstukken waarmee bedrijven en studenten te maken krijgen. Dus niet om kunst mee te maken, maar als strategie om problemen mee te omcirkelen en op te lossen.

Psychografie zou dan kunnen dienen ter ondersteuning of inleiding van een denkproces. Het is bijvoorbeeld mijn ervaring dat goede ideeën vaak verbonden zijn aan zaken die er op het eerste gezicht niet veel mee te maken hebben. Zo kan een goed idee dat latent aanwezig is manifest worden door een bepaalde herinnering.

Door een keten van associaties te rijgen rond onderwerpen die zijdelings verwant zijn met een vraagstuk kan zich een antwoord op een prangende vraag aandienen. Met psychografie kun je een omgeving scheppen waarin een rationeel proces verrijkt of losgewrikt wordt, op een ander spoor gezet, vanuit een fris perspectief beschouwd, enzovoorts.

Misschien enigszins pretentieus: Je zou het kunnen zien als een van de activiteit die ‘out of the box’-denken mogelijk maakt. Door naast rationaliteit ook intuïtie te mobiliseren kan zich een veel breder scala aan oplossingen voor een vraagstuk voordoen, waarbij intuïtie gedefinieerd kan worden als: toegang tot kennis en kunde langs onbeschreven weg.

Als je mogelijkheden ziet voor toepassing in jouw werkomgeving ga ik graag vrijblijvend hierover een gesprek met je aan. Zoals je uit deze website kan opmaken laat ik graag mijn fantasie de vrije loop, maar ik kan ook goed luisteren en observeren, heb jarenlange ervaring in lesgeven, ben empathisch en heb een goede algemene ontwikkeling.

Ik zie je reactie graag en met belangstelling tegemoet!

Niels Janssen

Spijkermakersstraat 124/126
2512 ET Den Haag
Nederland

Kvk: 27343478

Contactformulier

*Verplicht invulveld

studio niels janssen
studio niels janssen
studio niels janssen
studio niels janssen
studio niels janssen
Scroll naar top